Bilimsel Program10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
  KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4
 
Göksel KALAYCI anısına
Ahmet ÖNEN anısına
Ersin ASLAN anısına
Kamil FURTUN anısına
KURS SORUMLULARI Berker ÖZKAN
Çağatay TEZEL
Levent DERTSİZ
Reha ÇELİK
Serkan ENÖN 
Levent CANSEVER 
Soner GÜRSOY  
Serdar ONAT  
KURSLAR • Göğüs Cerrahisinde İntraoperatif İpuçları • Endobronşial Uygulamalar  • Girişimsel Uygulamalar • Araştırmadan Makaleye
13:00-13:40 -  Göğüs Cerrahisinde insizyon seçiminin püf noktaları
(Tamer ALTINOK)
- Sıcak-soğuk bronkoskopik yöntemler ve stent uygulamaları
(Cengiz ÖZDEMİR)
- ECMO uygulamaları
(Emel ERYÜKSEL)
- Araştırma sorusu - hipotez oluşturma ve protokol yazma
(Zuhal KARAKURT)
13:40-13:50 KAHVE ARASI
13:50-14:30 -Torakotominin püf   noktaları
(Volkan BAYSUNGUR)
a. Genel Yaklaşım
b. Damar disseksiyonunda   ince noktalar
c. Bronş disseksiyonu
d. Kalan boşluğun yöntemi
- Coil / Valf uygulamaları
(Bayram METİN)
- TTİAB ve Torasik USG
(Benan ÇAĞLAYAN)
- Yöntem ve bulgular (tablo ve figürler)
(Özge YILMAZ)
14:30-14:40 KAHVE ARASI
14:40-15:20 - VATS'ın püf noktaları
(Alan SİHOE)
a. Genel Yaklaşım
b. Damar disseksiyonunda ince noktalar
c. Bronş ve fissür yaklaşımı
d. Kalan boşluğun yöntemi
- Navigasyon Bronkoskopi
(Sevda ŞENER CÖMERT)
- Port Uygulamaları
(Nesimi GÜNAL)
- Özet, giriş, tartışma
(Zuhal KARAKURT)
15:20-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:10 - RATS'ın püf noktaları
(Kuthan KAVAKLI)
a. Genel Yaklaşım
b. Damar disseksiyonunda ince noktalar
c. Bronş ve fissür yaklaşımı
d. Kalan boşluğun yöntemi
- EBUS - EUS
(Ozan USLUER)
- Plevral Katater Uygulamaları
(Volkan KARAÇAM)
- Etik
(Zuhal KARAKURT)
16:10-16:20 KAHVE ARASI
16:20-18:00 Pratik Uygulama - Değerlendirme Pratik Uygulama - Değerlendirme Pratik Uygulama - Değerlendirme İstatistiki yöntemler
(Seval KUL)
10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
26 NİSAN 2019, CUMA
SAAT A SALONU B SALONU
09:00-09:30 AÇILIŞ TÖRENİ (A SALONU)
09:30-10:30 1. OTURUM:PANEL
Göğüs Cerrahisinde Geleceğe Dünyadan Bakış
Oturum Başkanları: (Levent ELBEYLİ, Hakan KUTLAY, Ilgaz DOĞUSOY)


Joshua R. SONETT (Amerika)
Alan SİHOE (Asya)
Gaetano ROCCO (Avrupa)
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:45 2. OTURUM: PANEL   Akciğer Kanserinde Evreleme
Oturum Başkanları: (Atilla GÜRSES, Cüneyt KURUL)

- Akciğer kanserinde evrelemenin felsefesi
(Feridun IŞIK)

- Akciğer kanserinde klavuzlarının dışına çıkılabilir mi?
(Bülent TUNÇÖZGÜR)

- Akciğer kanserinde 8. evreleme yeterli mi, 9. evrelemeden beklentilerimiz neler?
(Ayten KAYI CANGIR)
3. OTURUM:PANEL:  Göğüs Cerrahisinde Zor Vaka Örnekleri
Oturum Başkanları: (Nezih ÖZDEMİR, Ömer SOYSAL)

- En zor olgum 1
(Cengiz GEBİTEKİN)

- En zor olgum 2
(Ahmet BAŞOĞLU)

- Şimdi olsa yapmazdım
(Erdal OKUR)
11:45-12:30 4. OTURUM:  Akciğer kanseri ile ilgili seçilmiş sözel bildiriler
Oturum Başkanları: (Sadi KAYA, Oğuz KÖKSEL)
5. OTURUM: Plevral maligniteler ile ilgili seçilmiş  sözel bildiriler
Oturum Başkanları: (Melih KAPTANOĞLU,  Ahmet ÜÇVET)
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 6. OTURUM: PANEL   Akciğer kanserinde cerrahi tedavi seçenekleri
Oturum Başkanları: (Şevket KAVUKÇU, Akif TURNA)


- Tanısı konmamış nodüler lezyonlarda tedavi: sublober rezeksiyonlar geri   mi dönüyor?
(Alper TOKER)

- Akciğer Kanser Cerrahisinde Port Sayısının Önemi Var mı?
Uniportal / Multiportal VATS
(Alan SİHOE)

- Akciğer T4 tümörlerinde tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
(İrfan TAŞTEPE)

- Oligometastatik hastalıkta tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
(Ali ÖZDÜLGER)
7. OTURUM: KARŞIT GÖRÜŞ TOPLANTISI Malign plevral mezotelyomada tedavi seçenekleri
Oturum Başkanları: (Bülent ARMAN, Hasan BATIREL)

- Radikal Cerrahi Tedavi Tercih Edilmelidir
(Mehmet Ali BEDİRHAN)

- Plörektomi / Dekortikasyon Tercih Edilmelidir
(Cemal ÖZÇELİK)

- Onkolojik Tedavi Tercih Edilmelidir.
(Gökhan DEMİR)
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:15 8.  OTURUM:PANEL  Lokal ileri akciğer kanserinde evreleme ve tedavi planlaması
Oturum Başkanları: (Aydın ŞANLI, Alpay ORKİ)

- İlk değerlendirme ve yeniden evreleme nasıl olmalı?
(Serhan TANJU)

- Kemoterapi ve immünoterapinin neoadjuvan ve adjuvan tedavideki yeri 
(Yeşim ERALP)

-Radyoterapinin  neoadjuvan ve adjuvan tedavideki yeri ve zamanlaması
(Merdan FAYDA)
9. OTURUM:PANEL Plevral malignitelerde tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanları: (Altan KIR, Murat KARA)

- Akciğer kanseri plevral metastazı veya invazyonunda ne yapalım?
(Ahmet ULUŞAN)

- Malign plevral sıvıda cerrahi tedavinin yeri (Primer tümöre göre sekonder tümörün tedavisi)
(Şule KARADAYI)

- Malign Plevral  Hastalıklarda İntrakaviter Hipertermik Kemoterapinin Yeri
(Alpaslan ÇAKAN)
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:15 10. OTURUM: MİNİ KONFERANS
Dünyada ve Ülkemizde Akciğer Naklinde Nerdeyiz?

Oturum Başkanları: (Kutsal TURHAN, Ali YEĞİNSU)

- Akciğer naklinde son gelişmeler?
(Joshua R. SONETT)

- Koşuyolu tecrübesi
(Erdal TAŞÇI)

- Ankara Yüksek İhtisas Tecrübesi
(Erdal YEKELER)
11. OTURUM: PANEL Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon
Oturum Başkanları: (Filiz KOŞAR, Şeyda Örs Kaya )

- KTEPH  tanı ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
(Gülfer OKUMUŞ)

- KTEPH'da Pulmoner Endarterektominin yeri
(Bedrettin YILDIZELİ)
17:15-18:15 SÖZEL BİLDİRİLER - 1
Oturum Başkanları: (Celalettin KOCATÜRK, Alpay SARPER)
SÖZEL BİLDİRİLER - 2
Oturum Başkanları: (Berker ÖZKAN, Abdullah ERDOĞAN)
17:15-18:15 SÖZEL BİLDİRİLER - 3
Oturum Başkanları: (Volkan BAYSUNGUR, Yusuf BAYRAK)
SÖZEL BİLDİRİLER - 4
Oturum Başkanları: (Çağatay TEZEL, Gökhan YUNCU)
18:15-19:00 POSTER DEĞERLENDİRME (Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Koray AYDOĞDU)
19:30-20:30 TGCD Yönetim Kurulu Toplantısı TGCD Yeterlik Kurulu Toplantısı - SINAV
10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
SAAT A SALONU B SALONU
09:00-10:15 12. OTURUM:  ORTAK AKIL TOPLANTISI
Göğüs Cerrahisinde Geleceğe Türkiye'den Bakış
(Eğitim, çalışma şartları, sorunları ve çözüm yolları)
Oturum Başkanları: (Levent ELBEYLİ, Hakan KUTLAY)


- Üniversite
(Salih TOPÇU)
-  Afiliye EAH
(Kenan Can CEYLAN)
- Devlet Hastanesi
(Mahmut Talha DOĞRUYOL)
- Özel Hastane
(Ahmet DEMİRKAYA)
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 13. OTURUM: Mediyasten hastalıkları ile ilgili seçilmiş sözel bildiriler
Oturum Başkanları: (Serdar HAN, Hasan TÜRÜT)
14. OTURUM: Özofagus Hastalıkları İle İlgili Seçilmiş Sözel Bildiriler   
Oturum Başkanları: (Dalokay KILIÇ, Ayşen TASLAK ŞENGÜL)
11:15-12:30 15. OTURUM:PANEL Timus hastalıkları ve cerrahi tedavisi
Oturum Başkanları: (Şükrü DİLEGE, Sedat GÜRKÖK)


- Timomada yeni evreleme
(Erkan KABA)

- Timus cerrahisinde cerrahi yaklaşım tipi ve rezeksiyonun sınırları, lenfatik diseksiyon gerekli mi?
(Joshua R. SONETT)
16. OTURUM:PANEL Özofagus kanserinde tedavi yöntemlerinin sağkalıma etkileri
Oturum Başkanları: (İlker ÖKTEN, Nurettin KARAOĞLANOĞLU)


- Özofagus kanserinde preoperatif ve postoperatif tedavilerin (KT/RT) cerrahi tedaviye katkısı var mı?
(Cabir YÜKSEL)

- Erken evre özofagus kanserinde sınırlı girişimler
(Mehmet BEKTAŞ)

- Cerrahi tedavi, kime, ne zaman, nasıl yapılmalı?
(Atilla EROĞLU)
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 17. OTURUM:PANEL: Mediyastenin tümör ve diğer hastalıklarına yaklaşım
Oturum Başkanları: (Turgut IŞITMANGİL, Altuğ KOŞAR


- Mediyasten tümörlerine tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?
(Gaetano ROCCO)

- Neoadjuvan ve adjuvan tedavilerin mediyasten maliginitelerinde cerrahiye katkısı var mı?
(Suat GEZER)

- Mediyastinit tanı ve tedavisi
(Ayşegül ÇEVİK)
18. OTURUM:PANEL: Trakea ve özofagusun özel durumlarına yaklaşım
Oturum Başkanları: (Murat AKAL, Burçin ÇELİK)


- Trakea yaralanmalarında tedavi yaklaşımı
(Levent ALPAY)

- Özefagus yaralanmalarında tedavi yaklaşımı
(Yener AYDIN)

- TÖF tanı ve tedavisi
(Özgür SAMANCILAR)
14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:30 19. OTURUM: Göğüs duvarı hastalıkları ile ilgili seçilmiş sözel bildiriler
Oturum Başkanları: (Ufuk ÇOBANOĞLU, Zeki GÜNLÜOĞLU)
20. Toraks Travmaları İle İlgili Seçilmiş Sözel Bildiriler  
Oturum Başkanları: (Olgun Kadir ARIBAŞ, Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN)
15:30-16:30 21. OTURUM:PANEL: Göğüs duvarının malign hastalıkları
Oturum Başkanları: (Fahri OĞUZKAYA, Erkan DİKMEN)


- Malign göğüs duvarı tümörlerinde preoperatif tanı endikasyonları ve rezeksiyon sınırlarında güncel ne var? Sağkalım sonuçlarının analizi
(Gaetano ROCCO)

- Malign göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi yaklaşım ve olgu örnekleri
(Semih HALEZEROĞLU)

- Göğüs duvarı rezeksiyonlarında rekonstrüktif teknikler
(Gaye FİLİNTE)
22. OTURUM:PANEL Travmada göğüs cerrahı ne yapar, ne yapmalı?
Oturum Başkanları: (Onur GENÇ, Kenan YUSİF-ZADE)


- Toraks yaralanmalı hastaya yaklaşım ve göğüs cerrahının travmada rolü
(Refik ÜLKÜ)

- Yelken göğüs ve kot fraktürlerinde cerrahi stabilizasyonun yeri
(Kadir Burak ÖZER)

- Kalp ve büyük damar yaralanmalarında göğüs cerrahının rolü
(Alper GÖZÜBÜYÜK)
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:30 23. OTURUM:PANEL: Göğüs duvarının benign hastalıkları
Oturum Başkanları: (Ali ATASALİHİ, Kamil KAYNAK)


- Deformitelerde moda rüzgarları; cerrahi endikasyonlar ve teknikler ne kadar değişti?
(Serdar EVMAN)

- Göğüs duvarı deformitelerine minimal invazif yaklaşım
(Mehmet BİLGİN)

- Göğüs duvarının süpüratif ve non süpüratif enfeksiyonları, yara yeri enfeksiyonlarının tedavisi ve VAC kullanımı
(Sedat ZİYADE)
24. OTURUM:PANEL: Göğüs Cerrahisinde Yenilikler
Oturum aşkanları: (Mertol GÖKÇE, Bülent AYDEMİR)


- ETS sonrası kompanzatuar hiperhidrozis tedavisinde interkostal sinir rekonstrüksiyonu
(Hüseyin MELEK)

-Türkiye'de göğüs cerrahisi alanında yapılan innovatif çalışmaların tanıtılması
(Erkan YILDIRIM)

- Yapay zeka ile tıbbı-cerrahinin entegrasyonu
(Cem SAY)
17:30-18:30 SÖZEL BİLDİRİLER - 5
Oturum Başkanları (Soner GÜRSOY, Serdar ŞEN)
SÖZEL BİLDİRİLER - 6
Oturum Başkanları (Serdar ONAT, Cumhur SİVRİKOZ)
17:30-18:30 SÖZEL BİLDİRİLER - 7
Oturum Başkanları (Serkan ENÖN, Alper FINDIKÇIOĞLU)
SÖZEL BİLDİRİLER - 8
Oturum Başkanları (Koray Aydoğdu, Aysun KOSİF)
18:30-19:30 POSTER DEĞERLENDİRME (Celal TEKİNBAŞ, Serkan KAYA)
19:30-20:30 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
28 NİSAN 2019, PAZAR
SAAT A SALONU B SALONU C SALONU
09:00-09:45 25. OTURUM: Trakea Patolojileri ile ilgili Seçilmiş Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: (Koray DURAL, Sami CERAN)
26. OTURUM: Cerrahi Komplikasyonlar İle İlgili Seçilmiş Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: (Hıdır ESME, Figen TÜRK)
 
09:45-10:45 27. OTURUM:PANEL Trakea Patolojilerine Yaklaşım
Oturum Başkanları: (Yener YÖRÜK, Tamer OKAY)


- Subglottik stenoz ve cerrahi tedavi prensipleri
(Ümit AYDOĞMUŞ)

- Subglottik cerrahi rezeksiyonlarda serbestleştirme teknikleri ve T tüp kullanımı
(Sina ERCAN)

- Trakeanın benign ve malign  hastalıklarında cerrahi tedavi
(Ali ÇELİK)
28. OTURUM: PANEL   Göğüs cerrahisinde özel durumlar
Oturum Başkanları: (Hasan AKIN, Cumhur Murat TULAY)


- Çocukluk çağı göğüs hastalıklarında göğüs cerrahisinin rolü
(Hakkı ULUTAŞ)

- Hiperhidrozis tedavisinde non entübe hastada ETS
(Ekin Ezgi CESUR)

- Postpnomenektomi sonrası BPF'de farklı bir tedavi yaklaşımı
(Atilla TÜRKYILMAZ)
 
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 29. OTURUM:PANEL Diyafram hastalıkları oturumu
Oturum Başkanları: (Ahmet Sami BAYRAM, Aslı Gül AKGÜL)


- Travmatik diyafram rüptürlerinde tanı ve tedavi algoritması
(Bülent KOÇER)

- Diyafram evantrasyonunda tedavi seçenekleri ve zamanlama
(Osman YAKŞİ)

- Minimal invaziv diyafram cerrahisi
(İrfan YALÇINKAYA)
30. OTURUM: PANEL; Hemoptizi ve postoperatif enfoksiyona yaklaşım
Oturum Başkanları: (Göktürk FINDIK, Mehmet YILDIRIM)


- Hemoptizi tanı ve tedavisinde bronkoskopik işlemlerin rolü
(Celal Buğra SEZEN)

- Hemoptizide göğüs cerrahı ne yapar? Cerrahi tedavi seçenekleri?
(Alper AVCI)

- Cerrahi komplikasyon olarak enfeksiyon ile baş etme yöntemleri
(Mithat Fazlıoğlu)


11:30-12:00 31. OTURUM:  PANEL Göğüs Cerrahisinde Yaşanan Adli Problemler
Oturum Başkanları: (Güven Sadi SUNAM, Serkan YAZGAN)


- Göğüs Cerrahisinde Medikolegal sorunlar, korunma ve kurtulma yolları
(Murat  AKBABA)

- Askeri heyet raporlarının düzenlenmesi ve yaşanan problemler
(Ersin SAPMAZ)

32. OTURUM: Akılcı ilaç
Oturum Başkanı: (Ertan AYDIN)

- Akılcı İlaç Sunumu
(Korkut BOSTANCI)
12:00-12:30 Ödül ve Kapanış Töreni (A SALONU)