Komite & Kurullar


Kongre Başkanı

Dr. Recep Demirhan

Kongre Sekreteri


Dr. Korkut Bostancı

Bilimsel Kurul Başkanı

Dr. A. Feridun Işık

Sosyal Kurul Başkanı

Dr. Berkant Özpolat

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Berker Özkan
Dr. Celal Tekinbaş
Dr. Celalettin Kocatürk
Dr. Çağatay Tezel
Dr. Koray Aydoğdu
Dr. Levent Cansever
Dr. Levent Dertsiz
Dr. M. Reha Çelik
Dr. Serdar Onat
Dr. Serkan Enön
Dr. Soner Gürsoy
Dr. Y. Altemur Karamustafaoğlu

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. Hakan Kutlay

Genel Sekreter

Dr. Berkant Özpolat

Mali Sekreter

Dr. Ekber Şahin

Üyeler

Dr. Ali Kılıçgün
Dr. Korkut Bostancı
Dr. Özgür Samancılar
Dr. Erkmen Gülhan
Dr. Serda Kanbur Metin
Dr. Berker Özkan