Bildiri Gönderimi
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 25 Mart 2019

 • Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
 • Bildiri kabulü tamamlandıktan sonra sistem üzerinden seçilen “Bildiri Değerlendirme Hakemlerine” gönderilecektir.
 • Hakemler tarafından değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bildiri sahiplerine kabul/red mektupları gönderilecektir.
Bildiri Özet Kuralları
 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 3. Bildiri sunum şekli Sözel veya Poster sunum olacaktır. (Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilip, duyurusu yapılacaktır.)
 4. Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 5. Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir.
 6. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 250 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 7. Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır.
 8. Metin tek paragraf olmalıdır. İki adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
 9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 10. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 11. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 12. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.